Zoeken

Interview met Saloua Berdai

Bijgewerkt op: 14 jul 2020

Van 19 tot 25 november is het week van de ouderenzorg. Het uitgesproken moment om onze volgers kennis te laten maken met Saloua Berdai van Diverse Elderly Care.


Saloua, jij combineert drie verschillende jobs rond het thema ouderenzorg? Dat is ongelofelijk! Kan je iets vertellen over je werk?

(Lacht) Ik snap zelf ook soms niet hoe ik het doe, maar inderdaad... Ik zit momenteel in de eindfase van mijn doctoraat. Dat is aan de VUB. Daarnaast werk ik aan het project Diverse Elderly Care op de Erasmus hogeschool. En op KdG ben ik docent. Ik geef het vak dementie in de opleiding professionele bachelor Orthopedagogie en ik volg ook een onderzoeksproject op.


Ondertussen kan je terugblikken op 4 jaar uniek onderzoek. Wat wou je uitpluizen?

Wel, eigenlijk heb ik samen met een collega, Ann Claeys, interviews en observaties gedaan om ervaringen te verzamelen. Ten eerste van ouderen zelf, met Turkse, Marokkaanse en Italiaanse roots. Ten tweede van de mantelzorgers die zorgen voor de oudere met dementie. En natuurlijk ook van professionele hulpverleners. We hebben ook 3 jaar families gevolgd in hun dementiezorgtraject. Uiteindelijk is het doel altijd geweest om vanuit al deze verhalen en ervaringen aanbevelingen te doen voor een beter cultuursensitief beleid.


Een samenvatting van deze aanbevelingen en andere bevindingen is in de maak?

Klopt, naast wetenschappelijke artikels verschijnt er in 2020 een boek met een bundeling van de bevindingen en aanbevelingen. Daarnaast willen we ook inzetten op praktijkacties die de dementiezorg gevoeliger maakt voor de realiteit van deze ouderen

met dementie.

Saloua en Ann

Jullie studiedag op 7 november was een voorproefje van de resultaten.

Kan je enkele van de toen gebrachte 'take home messages' herhalen voor de lezers?

De hele dementiebeleving is voor mantelzorgers een grote zoektocht: een zoektocht naar informatie, naar oplossingen en naar manieren om met de hele situatie om te gaan. Deze zoektocht geldt voor iedereen, maar door de migratie-achtergrond komt hier een extra laag bij die het geheel moeilijker maakt. Deze ouderen en mantelzorgers zijn zoekend naar zorg die humaan, respectvol is en tegelijkertijd rekening houdt met hun culturele deelidentiteit. De kinderen kunnen niet altijd instaan voor de zorg van hun ouders. Daarnaast kan het zorgen voor iemand met dementie soms heel zwaar worden en lang duren. Je ziet dus meer en meer mantelzorgers naar manieren zoeken om hen bij deze zorgtaken te ontlasten. Professionele zorg die aansluit bij de behoeften van deze families, kan dus heel veel betekenen voor deze mantelzorgers.