top of page

TAFERSIT CARE 

Een project om het welzijn van personen met een beperking te verbeteren in de provincie Driouch, Noord-Marokko

OPRICHTING DAGCENTRUM 

Tafersit Care startte in 2016 als feitelijke vereniging. Met steuninitiatieven en donaties verzameld in België, slaagde het team erin een basiswerking op te starten in Tafersit. Met een aangekocht busje werd aangepast vervoer voorzien van en naar de werking. Een keerpunt in het leven van deelnemers die voordien nauwelijks buiten kwamen. 

In 2019 besloten de oprichters van Tafersit Care om hun vereniging een deelproject te laten worden van vzw Senzo. Sinds deze fusie worden de krachten gebundeld om personen met een beperking en hun naasten nog beter te kunnen ondersteunen.

Senzo zal met het project Tafersit Care de basiswerking in Marokko helpen uitbouwen tot een volwaardig dagcentrum met activiteiten op maat van haar bezoekers. Daarnaast zullen de plaatselijke medewerkers gecoacht worden via bijscholingen tijdens jaarlijkse projectbezoeken.

BIJSCHOLING HULPVERLENERS 

Op basis van een actuele  vraag naar expertisedeling ontwikkelt ons team bijscholingen voor hulpverleners in Noord-Marokko. Het doel is om duurzame vormingspakketten te maken die op termijn structureel deel kunnen uitmaken van een vast opleidingsaanbod. Door hulpverleners te professionaliseren willen we bijdragen aan een meer kwalitatieve zorg voor personen met een beperking. 

bottom of page