top of page

"We vragen veel te veel van onze moeders, maar ze geven ons in stilte, ze geven in liefde, ze geven in nooit genoeg en in altijd te veel, ze geven in dankbaarheid. Ze geven."

 

Yamina, Sherine, Rabiha, Nadia en Malika. Vijf vrouwen met een migratieachtergrond, vijf moeders van een kind op het autismespectrum

 

Op vraag van Senzo vzw boetseerde Aya Sabi hun verhalen tot documents humains en zorgde Markha Yushaeva voor de illustraties. Senzo biedt zorgvragers met een migratieachtergrond ondersteuning en geeft ook vorming aan hulpverstrekkers die cultuursensitief willen werken rond beperking met etnische minderheden. Wie het boek leest, begrijpt: broodnodig. 

Een initiatief van Senzo vzw.

Hoe de zon soms anders staat

15,00 €Prijs
  • Afhalen van het artikel kan tijdens onze kantooruren in ons lokaal. Voor verzending rekenen we kosten aan.

bottom of page