Wie zijn we?

Met veel engagement ondersteunt het SENZO-team de verschillende projecten die worden gelanceerd en in volle ontwikkeling zijn. De bestuursleden zijn professionelen met uiteenlopende praktijkervaringen en een hart voor vrijwilligerswerk.

 Ons Team

Karima El Boujaddayni

Karima werkt als onderzoeker aan Karel De Grote Hogeschool. In het project Communi-Act onderzoekt zij hoe de communicatie tussen hulpverleners en divers-culturele ouders van kinderen met autismespectrumstoornis verbeterd kan worden. 

Sinds haar afstuderen als orthopedagoge is Karima actief bezig rond het thema beperking bij gezinnen met een migratie-achtergrond. Ze richt zich vooral op de ervaring van moslims met het thema beperking en zorg. 

Karima is voorzitter van vzw Senzo en aanspreekpunt voor vormingsvragen uit het werkveld.

Nadia Saouti

Nadia heeft jaren gewerkt in het Antwerpse, rond het thema diversiteit in al zijn facetten. Na haar studie gezinswetenschappen, startte ze als trajectbegeleider inburgering.

 

Nadia is medeoprichter van het project Tafersit Care, een dagcentrum voor personen met een beperking in het Noorden van Marokko. In haar vrije tijd zet ze zich in als vrijwilliger bij emancipatorische initiatieven voor vrouwen met een migratieachtergrond. Ook geeft ze administratieve ondersteuning aan gezinnen en bijles aan kinderen en jongeren.  

 

Nadia is gepassioneerd door literatuur en droomt ervan om elk kind aan het lezen te krijgen.

Meriem Jamai

Meriem is afgestudeerd als psychologisch consulent en is psychologe in opleiding. Haar droom is om kinderpsychologe te worden. Ze is zich bewust van de emotionele problemen die onze veranderende en veeleisende maatschappij met zich meebrengt. Ze wilt kinderen helpen die kampen met faalangst, depressie, sociale angst, etc.

 

Ze heeft een groot hart voor kinderen en is vrijwilliger bij het inclusief kinderatelier ‘De Wereld van Rayaan’. Meriem is zelf mantelzorger. Vanuit deze ervaring is zij erg vertrouwd met de vragen die leven bij broers, zussen en ouders van personen met een mentale/fysieke beperking. 

 

Daarnaast zet Meriem zich in als vrijwilliger bij initiatieven ter bestrijding van armoede.

 

Ali Achalhi

Ali is jaren actief geweest als vrijwilliger in het jeugdwerk en vanuit zijn beroep in de chemische sector zet hij zich jaarlijks in voor TADA, een zaterdagschool in Brussel waar maatschappelijk kwetsbare jongeren een waaier aan beroepen leren kennen via praktijklessen van bevlogen professionals.

 

Binnen Senzo is Ali het aanspreekpunt voor fondsenwerving en alles wat te maken heeft met het financieel-administratieve luik van de vzw.  

Saloua Berdai Chaouni
Saloua blogfoto.jpg

Saloua doceert op de Karel De Grote Hogeschool en is als doctoraal onderzoeker verbonden aan de Erasmus Hogeschool Brussel en de VUB. Zij doet onderzoek naar cultuursensitieve ouderenzorg en leverde reeds baanbrekend werk over de interculturalisering van de zorg- en welzijnssector.

Ouanissa El Fekri
cover%20beeld_edited.jpg

Ouanissa is pedagoge en werkt in het volwassenonderwijs voor de opleiding Jeugd en Gehandicaptenzorg. Ze is de oprichtster van Tafersit Care, een dagcentrum voor personen met een beperking in Tafersit, Marokko.